kết quả xét tuyển tài năng

Cho em hỏi bao giờ có kết quả xét tuyển tài năng theo hồ sơ ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!