Điều kiện xét tuyển học bạ vào ĐHBKHN?

Điều kiện xét tuyển học bạ vào trường mình là gì ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!