Chọn địa điểm thi đánh giá tư duy

Cho em hỏi là tại sao phần đăng ký lại không được chọn địa điểm thi ạ và em lỡ đăng ký và thanh toán rồi thì có được chọn lại địa điểm thi không ạ.

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 1 năm trước

Bài kiểm tra tư duy