điều kiện sơ tuyển học bạ

Cho em hỏi là điều kiện sơ tuyển học bạ là điểm trung bình 6 học kì mỗi môn là trên 7.0. Vậy điểm 6 kì đó có nghĩa là lấy điểm trung bình môn của từng kì môn đó rồi cộng lại chia cho 6 ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

1 trong số 1 đánh giá câu hỏi này hữu ích!