điều kiện sơ tuyển học bạ

Cho em hỏi là điều kiện sơ tuyển học bạ là điểm trung bình 6 học kì mỗi môn là trên 7.0. Vậy điểm 6 kì đó có nghĩa là lấy điểm trung bình môn của từng kì môn đó rồi cộng lại chia cho 6 ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 1 năm trước

Điều kiện sơ tuyển