tổng điểm trung bình 6 học kì của 3 môn học tính như nào ạ?

cho em hỏi là tổng điểm trung bình 6 học kì của 3 môn học tính theo ( tổng 3 môn trong 1 kì )/3 rồi cộng 6 kì hay tính theo tổng 6 kì của từng môn ạ? Em cảm ơn!

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 1 năm trước

Điều kiện sơ tuyển