Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình tiên tiến)

Em dùng chứng chỉ ielts cho ngành này được không ạ và điểm quy đổi năm nay như thế nào ạ ??? Và cách tính điểm của ngành này ạ ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!