nếu em thi bài kiểm tra tư duy đạt yêu cầu thì có cần xét đến điểm tốt nghiệp của em nữa ko ạ ?

Nếu em thi bài thi tư duy đạt chuẩn thì em điểm tốt nghiệp của em cần tiêu chuẩn gì ko ạ ?

 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!