xét điểm học bạ

e muốn hỏi trong năm 2021 , là năm nay thì điểm Điều kiện tham gia phương thức xét tuyển này: Thí sinh có điểm trung bình 6 học kỳ của mỗi môn học ở bậc THPT tro môn xét tuyng tổ hợpển đạt từ 7.0 trở lên. LÀ đối với mọi học sinh phải là 6 kỳ học ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!