Xác nhận tuyển thẳng 2021

  • 191 câu hỏi
  • 181 đã trả lời
  • 10 câu hỏi mới
194739 lượt xem

Xác nhận tuyển thẳng 2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Nguyện vọng

Chào em,

Em cần phải biết rằng thời hạn xác nhận tuyển thẳng chính thức sẽ đóng trước thời điểm điều chỉnh nguyện vọng trên website của Bộ GD&ĐT.

Như vậy, nếu em ĐÃ XÁC NHẬN NHẬP HỌC CHÍNH THỨC DIỆN TUYỂN THẲNG thì sẽ ngắt tên của em trên hệ thống đăng ký trên website của Bộ GD&ĐT theo hình thức thi TN THPT.

Ví dụ giờ em xác nhận nhập học thì em sẽ KHÔNG THỂ đậu thêm cả ngyện vọng 1 tại Học viện An Ninh nữa

Lê Giang

Trả lời lúc 14:44 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Nguyện vọng

Chào em,

Em cần phải biết rằng thời hạn xác nhận tuyển thẳng chính thức sẽ đóng trước thời điểm điều chỉnh nguyện vọng trên website của Bộ GD&ĐT.

Như vậy, nếu em ĐÃ XÁC NHẬN NHẬP HỌC CHÍNH THỨC DIỆN TUYỂN THẲNG thì sẽ ngắt tên của em trên hệ thống đăng ký trên website của Bộ GD&ĐT theo hình thức thi TN THPT.

Ví dụ giờ em xác nhận nhập học thì em sẽ KHÔNG THỂ đậu thêm cả ngyện vọng 1 tại Học viện An Ninh nữa

Lê Giang

Trả lời lúc 14:44 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

tuyển thẳng 1.3

Chào em,

Câu hỏi của em đã có bạn thắc mắc tương tự và trả lời rồi!

Em xem tại đây: https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/em-da-trung-tuyen-thang-roi-gio-em-can-phai-lam-nhung-thu-tuc-gi-de-duoc-vao-bach-khoa

Lê Giang

Trả lời lúc 21:16 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

tuyển thẳng 1.3

Chào em,

Câu hỏi của em đã có bạn thắc mắc tương tự và trả lời rồi!

Em xem tại đây: https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/em-da-trung-tuyen-thang-roi-gio-em-can-phai-lam-nhung-thu-tuc-gi-de-duoc-vao-bach-khoa

Lê Giang

Trả lời lúc 21:16 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Xác nhận nhập học

Không em nhé!

Lê Giang

Trả lời lúc 21:13 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Xác nhận nhập học

Không em nhé!

Lê Giang

Trả lời lúc 21:13 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Xác nhận nhập học tạm thời

Chào em,

Câu hỏi của em trùng lặp với nhiều câu hỏi khác. Em tự xem ở đây rồi suy ra câu trả lời:

https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nhap-hoc-xttn-dot-truoc-16-6

Em vẫn được đồng thời vừa đăng ký xét tuyển thẳng vào ngành A; vừa đăng ký thi tư duy vào ngành C; đăng ký thi TN THPT vào ngành X, Y, Z, T... cơ mà. Việc nộp giấy xác nhận tạm thời này KHÔNG ẢNH HƯỞNG GÌ CẢ. 

Lê Giang

Trả lời lúc 21:06 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Xác nhận nhập học tạm thời

Chào em,

Câu hỏi của em trùng lặp với nhiều câu hỏi khác. Em tự xem ở đây rồi suy ra câu trả lời:

https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nhap-hoc-xttn-dot-truoc-16-6

Em vẫn được đồng thời vừa đăng ký xét tuyển thẳng vào ngành A; vừa đăng ký thi tư duy vào ngành C; đăng ký thi TN THPT vào ngành X, Y, Z, T... cơ mà. Việc nộp giấy xác nhận tạm thời này KHÔNG ẢNH HƯỞNG GÌ CẢ. 

Lê Giang

Trả lời lúc 21:06 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

xác nhận nhập học

Chào em,

Đây là xác nhận tạm thời, chưa đến thời gian làm thủ tục nhập học.

Em sẽ biết mình gửi xác nhận thành công hay không bằng cách: GIỮ 1 LIÊN BƯU PHẨM (DÀNH CHO NGƯỜI GỬI). Em có thể chắc ăn bằng cách gửi Chuyển phát có bảo đảm. 

Em có thể check code bưu phẩm để xem hồ sơ của em đang ở đâu rồi!. Cách check code như thế nào thì em tự Google nhé

Lê Giang

Trả lời lúc 21:04 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

xác nhận nhập học

Chào em,

Đây là xác nhận tạm thời, chưa đến thời gian làm thủ tục nhập học.

Em sẽ biết mình gửi xác nhận thành công hay không bằng cách: GIỮ 1 LIÊN BƯU PHẨM (DÀNH CHO NGƯỜI GỬI). Em có thể chắc ăn bằng cách gửi Chuyển phát có bảo đảm. 

Em có thể check code bưu phẩm để xem hồ sơ của em đang ở đâu rồi!. Cách check code như thế nào thì em tự Google nhé

Lê Giang

Trả lời lúc 21:04 26/09/2021