Em đã trúng tuyển thẳng rồi. Giờ em cần phải làm những thủ tục gì để được vào BÁCH KHOA

Em đã trúng tuyển thẳng rồi. Giờ em cần phải làm những thủ tục gì để được vào BÁCH KHOA

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

2 trong số 2 đánh giá câu hỏi này hữu ích!