Xác nhận tuyển thẳng 2021

  • 191 câu hỏi
  • 181 đã trả lời
  • 10 câu hỏi mới
185586 lượt xem

Xác nhận tuyển thẳng 2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Ngưỡng điểm để có thể đủ đk nhập học là gì ạ ?

Ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định sẽ được công bố sau khi có điểm thi tốt nghiệp TN THPT.

Năm 2020, ngưỡng đảm bảo chất lượng là chỉ cần thí sinh đậu tốt nghiệp.

Năm 2021, nếu không có gì thay đổi vẫn sẽ áp dụng điều kiện này với các thí sinh trúng tuyển thẳng diện 1.2 và 1.3

Xem thêm: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020

Lê Giang

Trả lời lúc 12:57 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Ngưỡng điểm để có thể đủ đk nhập học là gì ạ ?

Ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định sẽ được công bố sau khi có điểm thi tốt nghiệp TN THPT.

Năm 2020, ngưỡng đảm bảo chất lượng là chỉ cần thí sinh đậu tốt nghiệp.

Năm 2021, nếu không có gì thay đổi vẫn sẽ áp dụng điều kiện này với các thí sinh trúng tuyển thẳng diện 1.2 và 1.3

Xem thêm: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020

Lê Giang

Trả lời lúc 12:57 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Xác nhận nhập học 2021

Chào em,

Đây là xác nhận mang tính chất tạm thời nên em hoàn toàn có thể hủy không chọn ngành này.

Thậm chí nếu em đã xác nhận chính thức vẫn có thể hủy được chứ không có chuyện nào là bắt buộc khi em đã không thích học, tuy nhiên em cần LƯU Ý: Hãy quyết định 1 cách chắc chắn trước khi xác nhận, để tránh mất thời gian của cả 2.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:54 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Xác nhận nhập học 2021

Chào em,

Đây là xác nhận mang tính chất tạm thời nên em hoàn toàn có thể hủy không chọn ngành này.

Thậm chí nếu em đã xác nhận chính thức vẫn có thể hủy được chứ không có chuyện nào là bắt buộc khi em đã không thích học, tuy nhiên em cần LƯU Ý: Hãy quyết định 1 cách chắc chắn trước khi xác nhận, để tránh mất thời gian của cả 2.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:54 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Ngưỡng điểm xét hồ sơ năng lực.

Chào em,

Hệ thống đăng ký xét tuyển thẳng của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội HOÀN TOÀN ĐỘC LẬP với hệ thống đăng ký thi TN THPT mà em đăng ký nên em đăng ký tổ hợp GIỐNG hay KHÁC không liên quan gì với nhau cả. Em chọn tùy ý!

Lê Giang

Trả lời lúc 12:52 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Ngưỡng điểm xét hồ sơ năng lực.

Chào em,

Hệ thống đăng ký xét tuyển thẳng của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội HOÀN TOÀN ĐỘC LẬP với hệ thống đăng ký thi TN THPT mà em đăng ký nên em đăng ký tổ hợp GIỐNG hay KHÁC không liên quan gì với nhau cả. Em chọn tùy ý!

Lê Giang

Trả lời lúc 12:52 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Quy đổi điểm IELTS trong ngưỡng điểm xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn

Chào em,

Nếu em sử dụng quy đổi IELTS thì tiếp tục sẽ dùng điểm quy đổi này áp dụng vào ngưỡng điểm chuẩn bài thi TN THPT.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:46 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Quy đổi điểm IELTS trong ngưỡng điểm xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn

Chào em,

Nếu em sử dụng quy đổi IELTS thì tiếp tục sẽ dùng điểm quy đổi này áp dụng vào ngưỡng điểm chuẩn bài thi TN THPT.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:46 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Giấy xác nhận nhập học

Chào em,

Trong giấy xác nhận nhập học cần thông tin CMND/CCCD để làm thông tin cá nhân của em kể từ bây giờ và sau này khi nhập học tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. 

Trường hợp em chưa có số CMND/CCCD thì có thể sử dụng số CMND của người thân, tuy nhiên em phải mở ngoặc rõ đây là số CMND của người khác. Em chủ động liên hệ với phòng Tuyển sinh qua email tuyensinh@hust.edu.vn để thay đổi khi có CMND mới.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:44 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Giấy xác nhận nhập học

Chào em,

Trong giấy xác nhận nhập học cần thông tin CMND/CCCD để làm thông tin cá nhân của em kể từ bây giờ và sau này khi nhập học tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. 

Trường hợp em chưa có số CMND/CCCD thì có thể sử dụng số CMND của người thân, tuy nhiên em phải mở ngoặc rõ đây là số CMND của người khác. Em chủ động liên hệ với phòng Tuyển sinh qua email tuyensinh@hust.edu.vn để thay đổi khi có CMND mới.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:44 27/09/2021