Xác nhận tuyển thẳng 2021

  • 191 câu hỏi
  • 181 đã trả lời
  • 10 câu hỏi mới
194710 lượt xem

Xác nhận tuyển thẳng 2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Điểm tuyển thẳng 2021

Chào em, trường hợp của em. Em cần cung cấp thông tin vào mail tuyensinh@hust.edu.vn.

Các nội dung thông tin e cần cung cấp gồm:

Số CMND

Họ tên

SĐT

Hội đồng phỏng vấn số mấy ..... mà em đã tham dự

Nội dung trình bày: ....

Vì thông tin là bảo mật cho em, nên em hãy gửi mail để không lộ thông tin cá nhân ở mục Hỏi đáp này

Lê Giang

Trả lời lúc 21:00 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Điểm tuyển thẳng 2021

Chào em, trường hợp của em. Em cần cung cấp thông tin vào mail tuyensinh@hust.edu.vn.

Các nội dung thông tin e cần cung cấp gồm:

Số CMND

Họ tên

SĐT

Hội đồng phỏng vấn số mấy ..... mà em đã tham dự

Nội dung trình bày: ....

Vì thông tin là bảo mật cho em, nên em hãy gửi mail để không lộ thông tin cá nhân ở mục Hỏi đáp này

Lê Giang

Trả lời lúc 21:00 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

sau khi xác nhận nhập học

Chào em,

Nhà trường sẽ có nhắn tin xác nhận qua SMS trong tuần tới cho những bạn đã nộp Giấy xác nhận tuyển thẳng tới phòng tuyển sinh. Đây là căn cứ để em biết mình đã có tên trong danh sách xác nhận rồi nhé.

Lê Giang

Trả lời lúc 20:56 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

sau khi xác nhận nhập học

Chào em,

Nhà trường sẽ có nhắn tin xác nhận qua SMS trong tuần tới cho những bạn đã nộp Giấy xác nhận tuyển thẳng tới phòng tuyển sinh. Đây là căn cứ để em biết mình đã có tên trong danh sách xác nhận rồi nhé.

Lê Giang

Trả lời lúc 20:56 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Điểm đảm bảo diện xét tuyển 1.3

Chào em,

Điều kiện của các bạn diện 1.3 phải đạt là: Thí sinh được công nhận đỗ tốt nghiệp THPT

Em xem thêm tại đây (đã update): https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-truong-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi

Lê Giang

Trả lời lúc 20:53 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Điểm đảm bảo diện xét tuyển 1.3

Chào em,

Điều kiện của các bạn diện 1.3 phải đạt là: Thí sinh được công nhận đỗ tốt nghiệp THPT

Em xem thêm tại đây (đã update): https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-truong-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi

Lê Giang

Trả lời lúc 20:53 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Giấy xác nhận nhập học

Chào em,

Nhà trường sẽ có nhắn tin xác nhận qua SMS trong tuần tới.

Em cũng có thể kiểm tra thư đã gửi của mình hiện đang ở đâu bằng cách "Check code bưu phẩm", ngoài ra lúc gửi em chọn hình thức "Chuyển phát có bảo đảm" thì CHẮC CHẮN nhà trường sẽ nhận được thư xác nhận của em.

Lê Giang

Trả lời lúc 20:51 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Giấy xác nhận nhập học

Chào em,

Nhà trường sẽ có nhắn tin xác nhận qua SMS trong tuần tới.

Em cũng có thể kiểm tra thư đã gửi của mình hiện đang ở đâu bằng cách "Check code bưu phẩm", ngoài ra lúc gửi em chọn hình thức "Chuyển phát có bảo đảm" thì CHẮC CHẮN nhà trường sẽ nhận được thư xác nhận của em.

Lê Giang

Trả lời lúc 20:51 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Nộp giấy xác nhận nhập học

Chào em,

Nhà trường sẽ có nhắn tin xác nhận qua SMS trong tuần tới. Em cũng có thể kiểm tra thư đã gửi của mình hiện đang ở đâu bằng cách "Check code bưu phẩm", ngoài ra lúc gửi em chọn hình thức "Chuyển phát có bảo đảm" thì CHẮC CHẮN nhà trường sẽ nhận được thư xác nhận của em.

Lê Giang

Trả lời lúc 20:49 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Nộp giấy xác nhận nhập học

Chào em,

Nhà trường sẽ có nhắn tin xác nhận qua SMS trong tuần tới. Em cũng có thể kiểm tra thư đã gửi của mình hiện đang ở đâu bằng cách "Check code bưu phẩm", ngoài ra lúc gửi em chọn hình thức "Chuyển phát có bảo đảm" thì CHẮC CHẮN nhà trường sẽ nhận được thư xác nhận của em.

Lê Giang

Trả lời lúc 20:49 26/09/2021