lỗi trang web khi đăng ký hồ sơ năng lực

khi em nộp hồ sơ thì trang web báo là phải điền hết vào các ô trống ( vd: trường chuyên, giải hsg) mà lại không có lựa chọn bỏ qua

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!