Công bố điểm thi đgtd

Nếu em thi đgtd đợt 1 thì điểm thi có được thông báo trước khi tổ chức đợt 2 không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 1 năm trước

Bài kiểm tra tư duy