đăng kí thi đgnl 2023

Cho em hỏi là lịch thi đgnl của năm 2023 diễn ra vào thời gian nào, thời gian thi thử demo và thời gian mở cổng đăng kí với ạ 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!