Về ngày cấp và mã chứng nhận chứng chỉ TOEFL ITP

Em chảo thầy ạ.

Trước tiên em xin cảm ơn thầy và Ban tuyển sinh đã giúp em cập nhật chứng chỉ lên web quy đổi.

Nhưng em vẫn còn một thắc mắc mong thầy giải đáp ạ. Đó là về ngày cấp và mã chứng nhận. Trong tờ chứng chỉ của em chỉ có Test Date ( tức là ngày thi thôi ạ ). Vậy nên em muốn hỏi thầy làm sao để mình lấy thông tin để cập nhật ạ.

Em xin cảm ơn!

 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!