Cho e hỏi đk sơ tuyển là bắt buộc ạ nếu đủ điễm đỗ mà k đủ đk sơ tuyển vẫn trượt ạ

Cho e hỏi điều kiện xét tuyển là bắt buộc ạ nếu đủ điểm mà k đủ đk xét tuyển vẫn trượt ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

1 trong số 1 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Nguyen phong

Nguyen phong

Gửi 2 tuần trước

Điều kiện sơ tuyển