Bài kiểm tra tư duy

Cho em hỏi nếu làm bài kiểm tra tư duy thì bắt buộc phải chọn 1 trong 3 bài tự chọn (Lý-Hóa,...) ạ? Cấu trúc đề tự chọn như thế nào ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!