thắc mắc về địa điểm thi tư duy

cho em hỏi là nhà em ở Phú Quốc, Kiên Giang

nhưng do bất tiện về gia đình nên em có thể có cách nào để chuyển sang địa điểm hà nội thi không 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 1 năm trước

Bài kiểm tra tư duy