Bài kiểm tra tư duy là một điểm mới trong phương thức tuyển sinh năm nay. Điểm bài kiểm tra tư duy sẽ được sử dụng trong phương thức xét tuyển kết hợp với điểm môn Toán, Lý (Tổ hợp xét tuyển A19) hoặc điểm môn Toán, Hóa (Tổ hợp xét tuyển A20). Bài kiểm tra tư duy sẽ gồm 2 phần Toán và Đọc hiểu (được tổ chức vào ngày 15/08/2020 sau kì thi tốt nghiệp THPT), điểm bài KTTD (nhân hệ số 2) có tính điểm cộng ưu tiên.

I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ

II. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

Video hướng dẫn đăng ký tham dự bài kiểm tra tư duy

 Chọn đăng ký tham dự bài kiểm tra tư duy

Sau khi  lên hệ thống, đã hoàn thành bước "Khai báo thông tin kết quả học tập" trước đó, các em có thể tiến hành đăng ký tham dự bài kiểm tra tư duy bằng cách nhấp chuột vào tab "KIỂM TRA TƯ DUY"

 Chọn tổ hợp sơ tuyển

Ở phần đăng ký chọn tổ hợp sơ tuyển các em sẽ có 4 lựa chọn tổ hợp để đăng ký bài kiểm tra tư duy

  • Toán + Vật lý + Hóa học
  • Toán + Vật lý + Tiếng Anh
  • Toán + Hóa học + Sinh học
  • Toán + Hóa Hoc + Tiếng Anh

Lưu ý: 

 Xem lại phiếu xác nhận điểm

Sau khi xem phiếu, các em kết thúc gửi đi thông tin bằng cách chọn  . 

Kiểm tra email nhận được mail báo về có nghĩa là các em đã đăng ký "Bài kiểm tra tư duy" thành công.

XEM THÊM:

loading...