Troy-IT

Em thấy mọi năm ngành cntt Troy-IT vẫn tuyển sinh khối D01 nhưng tại sao năm nay lại không có ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 2 năm trước

Ngành học