Mã xét tuyển EM-E14 và EM-E14x (logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chương trình tiên tiến) có gì khác nhau không?

Xin hỏi mã ngành EM-E14 và EM-E14x  có gì khác nhau không?

Thanks!

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 2 năm trước

Ngành họcchọn ngành