IT-E15

Em thấy đây là một ngành mới nên các thầy cô có thể cho em một cái nhìn cụ thể về ngành này được không ạ? về lịch trình học cụ thể và yêu cầu cần thiết của ngành?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!