khối lượng học

Cho em hỏi trong phần khối lượng (tín chỉ) ghi trong chương trình học có một dãy số trong ngoặc đơn (Ví dụ : Nhập môn Kỹ thuật hóa học 3(2-1-1-6) cho em hỏi mỗi chữ số trong ngoặc có ý nghĩa như thế nào trong chương trình học ạ ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi vừa nãy

Ngành học