Nguyện vọng

KTTD có dùng chung nguyện vọng với thi THPT QG không ạ?

nếu muốn thi cả KTTD với THPT QG nhưng chỉ ghi nguyện vọng của THPT QG thì sau khi thi THPT QG xong có được điều chỉnh thêm nguyện vọng để thi KTTD không ạ ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 2 năm trước

Q&A International Student