Em muốn hỏi về Camera điện thoại

Tất cả các loại camera điện thoại đều có thể quét được hay chỉ tùy thuộc vào các loại điện thoại có camera tân tiến thì mới quét được. Nếu được xin hãy ước lượng giúp chúng em camera điện thoại như thế nào thì mới quét được

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!