Đào tạo tài năng

Việc tổ chức thi/ xét tuyển sau khi nhập học của trương trình đào tạo tài năng là sao ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 2 năm trước

Q&A International Student