Em muốn hỏi về công nghệ IOT để quét thực phẩm bằng app

Công nghệ AI thì rất phát triển, vậy thì hãy giúp chúng em xác định công nghệ IOT có thể áp dụng vào app để quét thực phẩm được không

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!