Em muốn hỏi là về quét thực phẩm bằng camera điện thoại

Hiện nay, việc quét ra độ pH và Calo trong thực phẩm bằng camera điện thoại có khả thi hay không ? Nếu có thì là bao nhiêu phần trăm ??

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!