muốn tham gia học IT1 IT2 IT-E10 IT-E7 qua kì thi đgnl thì phải thi

em có nguyện vọng 4 ngành với mã IT1 , IT2 , IT-E10 , IT-E7 thì  sẽ phải đăng kí tổ hợp thi đgnl nào ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!