Hệ thống thông tin quản lý

Thưa thầy cô và các anh chị, em muốn hỏi về ngành MI2- Hệ thống thông tin quản lý, như sau:

-Về chương trình đào tạo, học viên sẽ có 2 hướng đi: BA và IT. Tuy nhiên em thấy các học phần không có quá nhiều IT mà lại có cả về kinh tế, vậy em muốn hỏi: Em học ngành này vậy sau có thể rẽ hướng 1 chút qua IT và cơ hội việc làm đối với ngành này có cao không ạ?

-Về hệ đào tạo của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ngành MI2- Hệ thống thông tin quản lý, em có tham khảo các thông tin trên mạng, sau khi hoàn thành chương trình học bậc Đại học, được cấp bằng Cử nhân, em muốn học cao hơn nữa. Tuy nhiên, em lại thấy khác với ngành MI1- Toán- Tin (Cùng chung Viện đào tạo Toán ứng dụng và Tin học)MI2 lại không đào tạo hệ Kỹ sư, Thạc sĩ. Vậy nếu em muốn lâu dài và ngành học phù hợp nhất với bản thân, em nên chọn ngành nào ạ?

*Em xin cảm ơn!*

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!