Điểm chuẩn mới nhất của trường ạ! Ngành CNTT ấy ạ!

Điểm chuẩn mới nhất của trường ạ! Ngành CNTT ấy ạ! Cám ơn thầy cô ạ.

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!