Kỹ thuật dệt may

E có đăng ký ngành Kỹ thuật dệt may với mã ngành là 7540204 và xét tuyển theo tổ hợp A01 nhưng bị báo về là mã ngành và mã tổ hợp không đúng là sao ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Vũ Hoàng Gia

Vũ Hoàng Gia

Gửi 1 tuần trước

Ngành học