Cách tính điểm

  • 36 câu hỏi
  • 22 đã trả lời
  • 14 câu hỏi mới
100278 lượt xem

Lê Giang

- 1 năm trước

điểm trúng tuyển 2022

Chào em, 

Cách tính Điểm trúng tuyển 2022 được công bố theo như trong Đề án tuyển sinh. Em hãy xem nhé. 

https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/de-an-tuyen-sinh-nam-2022

Lê Giang

Trả lời lúc 19:01 25/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

điểm trúng tuyển 2022

Chào em, 

Cách tính Điểm trúng tuyển 2022 được công bố theo như trong Đề án tuyển sinh. Em hãy xem nhé. 

https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/de-an-tuyen-sinh-nam-2022

Lê Giang

Trả lời lúc 19:01 25/09/2022

Lê Giang

- 2 năm trước

Điểm tuyển thẳng 2021

Chào em, trường hợp của em. Em cần cung cấp thông tin vào mail tuyensinh@hust.edu.vn.

Các nội dung thông tin e cần cung cấp gồm:

Số CMND

Họ tên

SĐT

Hội đồng phỏng vấn số mấy ..... mà em đã tham dự

Nội dung trình bày: ....

Vì thông tin là bảo mật cho em, nên em hãy gửi mail để không lộ thông tin cá nhân ở mục Hỏi đáp này

Lê Giang

Trả lời lúc 21:00 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Điểm tuyển thẳng 2021

Chào em, trường hợp của em. Em cần cung cấp thông tin vào mail tuyensinh@hust.edu.vn.

Các nội dung thông tin e cần cung cấp gồm:

Số CMND

Họ tên

SĐT

Hội đồng phỏng vấn số mấy ..... mà em đã tham dự

Nội dung trình bày: ....

Vì thông tin là bảo mật cho em, nên em hãy gửi mail để không lộ thông tin cá nhân ở mục Hỏi đáp này

Lê Giang

Trả lời lúc 21:00 26/09/2021