Ngôn ngữ Anh

  • 14 câu hỏi
  • 6 đã trả lời
  • 8 câu hỏi mới
27676 lượt xem

Lê Giang

- 1 năm trước

Tiếng Anh đầu vào

Chào em,

Vấn đề này em nên hỏi Phòng đào tạo nhé

Văn phòng C1 - 201 - Quản lý điểm và xử lý học tập, ĐATN, Xét TN

Phone: (+8424)38682305

Lê Giang

Trả lời lúc 07:13 25/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

Tiếng Anh đầu vào

Chào em,

Vấn đề này em nên hỏi Phòng đào tạo nhé

Văn phòng C1 - 201 - Quản lý điểm và xử lý học tập, ĐATN, Xét TN

Phone: (+8424)38682305

Lê Giang

Trả lời lúc 07:13 25/09/2022

Lê Giang

- 2 năm trước

hạn cuối để nộp ielts vào các khoa liên kết quốc tế là khi nào ạ ?

Chào em,

Theo ý hiểu về câu hỏi của em: "Hạn cuối quy đổi ielts vào khoa liên kết quốc tế là khi nào?"

Hạn cuối là 18/5 em nhé

Lê Giang

Trả lời lúc 08:02 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

hạn cuối để nộp ielts vào các khoa liên kết quốc tế là khi nào ạ ?

Chào em,

Theo ý hiểu về câu hỏi của em: "Hạn cuối quy đổi ielts vào khoa liên kết quốc tế là khi nào?"

Hạn cuối là 18/5 em nhé

Lê Giang

Trả lời lúc 08:02 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Thắc mắc về điểm chuẩn của FL1

Chào em,

Em đang bị nhầm ở công thức tính: 

(Môn chính x 2 + Môn A + Môn B) x 3/4 + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng

Em phải nhân 3 chia 4 để quy về thang điểm 30 chứ. Cách tính của em đang tính ở thang thủ khoa 40 điểm à?

Tức tính ra trung bình 3 môn phải trên 8

Lê Giang

Trả lời lúc 03:28 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Thắc mắc về điểm chuẩn của FL1

Chào em,

Em đang bị nhầm ở công thức tính: 

(Môn chính x 2 + Môn A + Môn B) x 3/4 + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng

Em phải nhân 3 chia 4 để quy về thang điểm 30 chứ. Cách tính của em đang tính ở thang thủ khoa 40 điểm à?

Tức tính ra trung bình 3 môn phải trên 8

Lê Giang

Trả lời lúc 03:28 26/09/2021