Tiếng Anh đầu vào

thầy cô cho em hỏi, nếu không thi tiếng Anh đầu vào thì sinh viên sẽ được xếp lớp và đào tạo như thế nào ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 1 năm trước

Ngôn ngữ Anh