xét nguyện vọng

  • 41 câu hỏi
  • 23 đã trả lời
  • 18 câu hỏi mới
46862 lượt xem

Lê Giang

- 9 tháng trước

Chuyển đổi ngành

Chào em,

Em chỉ có thể đổi sang ngành có ngưỡng điểm bằng hoặc thấp hơn ngành tại năm em trúng tuyển theo từng diện xét. Và em cần phải làm đơn trình bày gửi tới mail tuyensinh@hust.edu.vn 

Em cần nghiên cứu và xem xét thật kỹ, để làm đơn đổi luôn. Sau khi học một năm nữa em cũng có thể làm đơn xin đổi ngành, nhưng theo thầy em nên thực hiện luôn để lỡ 1 năm sau em mới làm Đơn xin đổi ngành, ngành em xin chuyển sang không còn chỉ tiêu (đã full) thì cũng khó cho quyết định của em lúc đó. 

Còn như thầy chỉ tư vấn cho em rằng: Mọi thứ chỉ là tương đối, em cần nhìn ra xa hơn, như thạc sĩ sẽ học ngành nào, còn học đại học chỉ cần học ngành gần đúng cũng vẫn có thể học lên thạc sĩ được, miễn là em sẽ vượt qua thật tốt thời gian học đại học, đừng chọn ngành quá sức hoặc không thích tý nào. 

Kể cả sau này khi ra trường, điều quyết định em sẽ tiến xa hơn trong nghề nghiệp còn phụ thuộc vào Kỹ năng tin học văn phòng, ngoại ngữ, kỹ năng xử lý tình huống, các mối quan hệ.... Nên em cần xây dựng cho mình rất nhiều kiến thức, kỹ năng, thông tin, mối quan hệ... chứ không chỉ đơn thuần là những kiến thức chỉ có trong giáo trình. 

Lê Giang

Trả lời lúc 19:23 24/07/2023

Lê Giang

- 9 tháng trước

Chuyển đổi ngành

Chào em,

Em chỉ có thể đổi sang ngành có ngưỡng điểm bằng hoặc thấp hơn ngành tại năm em trúng tuyển theo từng diện xét. Và em cần phải làm đơn trình bày gửi tới mail tuyensinh@hust.edu.vn 

Em cần nghiên cứu và xem xét thật kỹ, để làm đơn đổi luôn. Sau khi học một năm nữa em cũng có thể làm đơn xin đổi ngành, nhưng theo thầy em nên thực hiện luôn để lỡ 1 năm sau em mới làm Đơn xin đổi ngành, ngành em xin chuyển sang không còn chỉ tiêu (đã full) thì cũng khó cho quyết định của em lúc đó. 

Còn như thầy chỉ tư vấn cho em rằng: Mọi thứ chỉ là tương đối, em cần nhìn ra xa hơn, như thạc sĩ sẽ học ngành nào, còn học đại học chỉ cần học ngành gần đúng cũng vẫn có thể học lên thạc sĩ được, miễn là em sẽ vượt qua thật tốt thời gian học đại học, đừng chọn ngành quá sức hoặc không thích tý nào. 

Kể cả sau này khi ra trường, điều quyết định em sẽ tiến xa hơn trong nghề nghiệp còn phụ thuộc vào Kỹ năng tin học văn phòng, ngoại ngữ, kỹ năng xử lý tình huống, các mối quan hệ.... Nên em cần xây dựng cho mình rất nhiều kiến thức, kỹ năng, thông tin, mối quan hệ... chứ không chỉ đơn thuần là những kiến thức chỉ có trong giáo trình. 

Lê Giang

Trả lời lúc 19:23 24/07/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

xét tuyển tài năng

Chào em,

Sau khi em được xét trúng tuyển diện 1.1 vào ngành X, diện 1.2 vào ngành Y, diện 1.3 vào ngành Z chẳng hạn. Thì sẽ có thời gian nộp hồ sơ xác nhận tạm thời: Phòng Tuyển sinh yêu cầu em xác nhận xem sẽ lựa chọn ngành nào kèm minh chứng và đơn xác nhận theo mẫu; khi đó em CHỈ ĐƯỢC PHÉP LỰA CHỌN 1 NGUYỆN VỌNG VÀO 1 NGÀNH DUY NHẤT (lựa chọn trong các ngành X, Y, Z mà em đã đạt ngưỡng điều kiện để xét tuyển thẳng)!

Lê Giang

Trả lời lúc 12:40 30/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

xét tuyển tài năng

Chào em,

Sau khi em được xét trúng tuyển diện 1.1 vào ngành X, diện 1.2 vào ngành Y, diện 1.3 vào ngành Z chẳng hạn. Thì sẽ có thời gian nộp hồ sơ xác nhận tạm thời: Phòng Tuyển sinh yêu cầu em xác nhận xem sẽ lựa chọn ngành nào kèm minh chứng và đơn xác nhận theo mẫu; khi đó em CHỈ ĐƯỢC PHÉP LỰA CHỌN 1 NGUYỆN VỌNG VÀO 1 NGÀNH DUY NHẤT (lựa chọn trong các ngành X, Y, Z mà em đã đạt ngưỡng điều kiện để xét tuyển thẳng)!

Lê Giang

Trả lời lúc 12:40 30/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Các đặt nguyện vọng xét tuyển

Chào em,

Điểm mới năm nay là xét tuyển các phương thức 1 lần trong 4 tuần từ 22/7 đến 20/8/2022; mỗi phương thức sẽ có 1 mã xét tuyển riêng. Mã thuần là mã xét tuyển tài năng, mã đuôi -x (xét tuyển bằng điểm bài thi đánh giá tư duy), mã đuôi -y (xét tuyển bằng điểm thi TN THPT)

Ví dụ em đã trúng tuyển thẳng vào ngành IT2, khi Bộ GD&ĐT mở cổng đăng ký nguyện vọng online, em sẽ đặt nguyện vọng trên website:

VD:

IT1x - BKA - Nguyện vọng 1

IT2 - BKA - Nguyện vọng 2

IT2x - BKA - Nguyện vọng 3

IT2y -BKA - Nguyện vọng 4

[Mã ngành X] - Mã trường ĐH khác - Nguyện vọng 5

....

Sau đó sẽ xét tuyển 1 lần tất cả  các nguyện vọng. Mã IT2 là em đã trúng tuyển thẳng nên đương nhiên em sẽ trúng, còn nếu em vẫn muốn xét ngành em thích hơn, ví dụ (IT1) bằng phương thức thi tư duy (do mã xét tuyển theo thi ĐGTD phải thêm đuôi -x) thì em đặt nguyện vọng như trên...

Lê Giang

Trả lời lúc 22:14 25/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

Các đặt nguyện vọng xét tuyển

Chào em,

Điểm mới năm nay là xét tuyển các phương thức 1 lần trong 4 tuần từ 22/7 đến 20/8/2022; mỗi phương thức sẽ có 1 mã xét tuyển riêng. Mã thuần là mã xét tuyển tài năng, mã đuôi -x (xét tuyển bằng điểm bài thi đánh giá tư duy), mã đuôi -y (xét tuyển bằng điểm thi TN THPT)

Ví dụ em đã trúng tuyển thẳng vào ngành IT2, khi Bộ GD&ĐT mở cổng đăng ký nguyện vọng online, em sẽ đặt nguyện vọng trên website:

VD:

IT1x - BKA - Nguyện vọng 1

IT2 - BKA - Nguyện vọng 2

IT2x - BKA - Nguyện vọng 3

IT2y -BKA - Nguyện vọng 4

[Mã ngành X] - Mã trường ĐH khác - Nguyện vọng 5

....

Sau đó sẽ xét tuyển 1 lần tất cả  các nguyện vọng. Mã IT2 là em đã trúng tuyển thẳng nên đương nhiên em sẽ trúng, còn nếu em vẫn muốn xét ngành em thích hơn, ví dụ (IT1) bằng phương thức thi tư duy (do mã xét tuyển theo thi ĐGTD phải thêm đuôi -x) thì em đặt nguyện vọng như trên...

Lê Giang

Trả lời lúc 22:14 25/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

nguyện vọng xttn

Chào em,

Nếu em đã trúng tuyển thẳng diện 1.3 và em đã để nguyện vọng này ở NV2. Thì nếu như em không trúng tuyển NV1 (nguyện vọng mà em thích hơn) thì chắc chắn em sẽ đậu NV2. 

Nếu em không có nguyện vọng nào thích hơn nguyện vọng 2 (đã trúng tuyển diện 1.3) thì em để là NV1 và mặc định sẽ trúng tuyển luôn NV này

Lê Giang

Trả lời lúc 14:16 25/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

nguyện vọng xttn

Chào em,

Nếu em đã trúng tuyển thẳng diện 1.3 và em đã để nguyện vọng này ở NV2. Thì nếu như em không trúng tuyển NV1 (nguyện vọng mà em thích hơn) thì chắc chắn em sẽ đậu NV2. 

Nếu em không có nguyện vọng nào thích hơn nguyện vọng 2 (đã trúng tuyển diện 1.3) thì em để là NV1 và mặc định sẽ trúng tuyển luôn NV này

Lê Giang

Trả lời lúc 14:16 25/09/2022