Về việc Đằng ký thông tin kết quả học tập

Em có một số câu hỏi về mục "TẢI LÊN MINH CHỨNG (Ảnh chụp Học bạ) :"

Trang đăng ký thông tin kết quả học tập của trường Bách Khoa

- Nhà trường của em chưa cấp trả lại học bạ cho học sinh/chưa hoàn thành học bạ cho học sinh thì chúng em có được lấy ảnh chụp phiếu điểm của học kì các năm học lớp 10, 11 ,12 hay bắt buộc phải cấp ảnh học bạ cho trang web ?

- Nếu có, những phiếu chụp như vậy có cần có : + Chữ kí của giáo viên

                                                                              + Chữ kí của Ban Giám Hiệu (Hiệu trưởng, Hiệu phó nhà trường,...)

                                                                              + Dấu đỏ công chứng\xác nhận của nhà trường hay không ?

Em mong được tư vấn sớm vì ngày kia (21/5), trường Bách Khoa sẽ chốt thông tin đăng ký kiểm tra tư duy lần cuối.

Em xin cảm ơn ạ 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!