Thời gian nào mới xét tuyển học bạ?

Thời gian nào trường mình mới nhận hồ sơ xét học bạ ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!