Sau khi nộp hồ sơ xác nhận nhập học thì có được tiếp tục xét nguyện vọng thi THPT QG không ạ?

Sau khi nộp hồ sơ xác nhận nhập học thì có được tiếp tục xét nguyện vọng thi THPT QG không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

2 trong số 2 đánh giá câu hỏi này hữu ích!