Một năm học được đăng kí tối đa và tối thiểu bao nhiêu tín chỉ

Em muốn hỏi là một năm học được đăng kí tối đa và tối thiểu bao nhiêu tín chỉ ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 3 năm trước

Nhập học