Đầu ra cần đạt bậc Đại học là như thế nào

Cho e hỏi: Đầu ra cần đạt là như thế nào để được xét tốt nghiệp đại học ở Bách Khoa?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

1 trong số 1 đánh giá câu hỏi này hữu ích!