Đăng ký nguyện vọng

Cho em hỏi là nếu mình trúng tuyển theo phương thức xttn diện 1.3 thì khi đăng ký nguyện vọng trên trang của Bộ thì có cần phải điền nguyện vọng đã trúng là nv1 không ạ . Và nếu sau khi thi THPT em đky ngành khác lên nguyện vọng 1 còn ngành đã trúng tuyển xttn xuống dưới ,  giả sử các  nv bên trên không đỗ thì em vẫn đỗ ngành xttn đúng không ạ. Em có đọc thông tin trên mạng là ngành xét tuyển thẳng phải đặt lên nv1 , nếu đặt xuống dưới thì coi như hủy kết quả và phải xét theo các phương thức khác. Giúp em giải đáp thắc mắc với ạ .

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!