Nếu tham gia bài kiểm tra tư duy thì nguyện vọng sẽ điền như nào?

Nếu tham gia bài kiểm tra tư duy của ĐH Bách Khoa Hà Nội thì em sẽ điền nguyện vọng như thế nào?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!