Phần xác minh giải thưởng hồ sơ năng lực

Khi khai báo giải thưởng hsg em thấy có 2 cuối là giải hsg tỉnh thành phố ; trong đội tuyển tỉnh thi hsg quốc gia. Nếu em thuộc cả 2 trường hợp ấy thì em chọn cái nào ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!