Đánh giá tư duy 2024

Cho em hỏi về kế hoạch tổ chức thi của trường vào năm 2024 được không ạ.

Không biết nhà trường có tổ chức các đợt thi trải nghiệm như năm trước không ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

VQĐ

VQĐ

Gửi 9 tháng trước

đánh giá tư duy