Đến năm 2025 thì khóa 2007 thi đánh giá tư duy như nào ạ? (Nếu học tổ hợp không có Hóa - Sinh)

Ad cho e hỏi, đến năm 2025 thì khóa 2007 thi đgtd như nào ạ (Nếu học tổ hợp không có Hóa - Sinh). 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!