thi ĐGTD thì có thể vào it1 không ạ

nếu em đỗ kỳ thi đánh giá tư duy thì em có thể theo học ngành khoa học máy tính ( IT1 ) khộng ạ?
mà nếu em không đỗ kỳ thi đánh giá tư duy thì em có thể thi các môn khối A01 không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!