đánh giá tư duy

  • 42 câu hỏi
  • 16 đã trả lời
  • 26 câu hỏi mới
62062 lượt xem

VQĐ

- 9 tháng trước

Đánh giá tư duy 2024

Chưa có câu trả lời!

Lê Giang

- 10 tháng trước

Thi lại năm sau

Chưa có câu trả lời!

Lê Giang

- 10 tháng trước

Thi lại năm sau

Chưa có câu trả lời!

Lê Giang

- 11 tháng trước

Đến năm 2025 thì khóa 2007 thi đánh giá tư duy như nào ạ? (Nếu học tổ hợp không có Hóa - Sinh)

Chào em,

Thầy chưa thể trả lời câu hỏi này cho em, 

Nếu NHƯ KHÔNG CÓ GÌ THAY ĐỔI thì hình thức thi tư duy vẫn giữ nguyên như hiện tại năm 2023.

Lê Giang

Trả lời lúc 19:28 24/07/2023

Lê Giang

- 11 tháng trước

Đến năm 2025 thì khóa 2007 thi đánh giá tư duy như nào ạ? (Nếu học tổ hợp không có Hóa - Sinh)

Chào em,

Thầy chưa thể trả lời câu hỏi này cho em, 

Nếu NHƯ KHÔNG CÓ GÌ THAY ĐỔI thì hình thức thi tư duy vẫn giữ nguyên như hiện tại năm 2023.

Lê Giang

Trả lời lúc 19:28 24/07/2023