Đăng ký tuyển thẳng theo giải thưởng HSG Quốc gia/ Quốc tế

https://www.youtube.com/watch?v=0GQVtiU4P9M

Ở video hướng dẫn trên, ở phần Đăng ký tuyển thẳng theo giải thưởng HSG Quốc gia/ Quốc tế (0:20), cho em học mục một "Thành viên đội tuyển QG dự thi Olympic" là mục dành cho các thí sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc tế, hay là các thí sinh tham gia đội tuyển học sinh quốc gia trở lên? Nếu là vế thứ 2, thì minh chứng cần tải lên có thể là những gì ạ?

Ở mục 2, em chỉ tham gia thi HSG QG năm lớp 12, chưa có giấy chứng nhận từ Bộ GDĐT thì có thể sử dụng minh chứng là gì?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!